SHALAM REHAB OG RECOVERY

Emilie Bakken

EMILIE BAKKEN:
Tlf: 960 07 617
E-post: emilie@shalam.no

KONTAKTINFO:
Adresse:
Dronningensgate 72
4608 Kristiansand

Tlf: 38 12 29 00
E-post: rehab@shalam.no

Org nr: 962102344

 

Sosialfaglig døgntilbud i Kristiansand sentrum
3 plasser for menn, 2 plasser for kvinner.

Dagtilbud

Rammeavtale med Kristiansand kommune vedr sosialfaglige døgnopphold:
– Skjerming
– Omsorg og motivasjon
– Rehabilitering/ettervern

Prosjekt “Ut av det” – Mulighet til å handle raskt! Samarbeid med FOS (Filadelfia omsorgssenter) Kristiansand kommune v/rusteam, de ulike støttefunksjonene som ARA, NAV, m.fl.

§ 12 soning – Shalam Rehab samarbeider med Kriminalomsorgen.
Det er mulig å søke opphold etter §12 for domfelte.

Hva betyr det at Shalam Rehab er sosialfaglig? 
Hver beboer har ukeplan, individuell plan/ansvarsgruppe, botrening med tanke på personlig hygiene, budsjett, kosthold, kartlegging og tilrettelegge for at andre viktige avtaler blir opprettholdt.

Hva betyr det at Shalam Rehab jobber recovery-støttende?
Vi jobber sammen med den enkelte og med utgangspunkt i dine verdier, interesser og ressurser.
Aktivitets- og arbeidstreningstilbud under et rehab opphold: