SHALAM

- mer enn du tror

Shalam har drevet rusomsorg i Kristiansand siden 1980.
Vi er en “non-profit” stiftelse, som hjelper og støtter den enkelte.
Shalam betyr å restaurere og gjøre hel, slik at den enkelte kan oppleve å være frisk, trygg og ha fred.
For å komme seg ut av rus, avhengighet og vanskelige livssituasjoner, trengs det ofte nye omgivelser, opplevelse av egenverdi, og lindring av indre sår.
Vi bryr oss om helheten.
I Shalam gleder vi oss over å kunne utfylle hverandre.
Vi arbeider ofte på flere felt samtidig, siden alt henger sammen.

Play Video

MENNESKER

ARBEID

GAVER

MENNESKER

Personene som Shalam hjelper gjennom sitt arbeide, befinner seg i ulike kategorier, stadier og tilstander.
For å kunne møte den enkeltes utfordringer og behov, har vi flere aktive prosjekter og tiltak.
Tiltak som vi benytter er bl.a. nødopphold, oppsøkende hjelp, recovery, arbeidstrening, rehabilitering, trening og samtalegruppe.

ARBEID

Vi utfører ulike typer arbeid, som både private og bedrifter kan bestille og benytte seg av.
Dette skaper arbeidsplasser, mestring, og læring, for de som deltar.
I tillegg får vi inn noen av de nødvendige midlene vi trenger, gjennom drift av butikkene, og inntekter disse ulike arbeids-oppdragene tilfører oss.

GAVER

Vi er avhengige av gaver fra private og næringsliv, samt tilskudd fra det offentlige for å kunne drive dette viktige arbeidet. Vi trenger faste givere for å ha stabilitet i driften. 

Siste Nyheter