SHALAM KRIS SAMTALESENTER

KRIS står for Kreativitet, Ressursfokus, Innsikt og Selvstendighet.
Vi ønsker å bidra til at mennesker skal oppdage og ta i bruk egne ressurser og ta ansvar for eget liv.
KRIS Samtale har eksistert som selvstendig forening siden 1995. På slutten av 2021 ble driften lagt til i Stiftelsen Shalam.
KRIS tilbyr samtale om vanskelige relasjoner og om tanker som det kan være vanskelig å finne ut av alene.
KRIS gir samtaletilbud til mennesker som har opplevd krenkelser av følelsesmessig, fysisk, åndelig eller seksuell karakter.
Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
KRIS er et sted hvor du kan sortere tanker sammen med en medvandrer.
Ved en KRIS samtale kan du forvente:

– ivaretakelse av taushetsplikt
– to personer fra KRIS er tilstede under samtalen
– mulighet til å ta med den eller dem du ønsker
– valg av samtaletema skal skje på dine premisser
– forbønn om du ønsker
– ingen føring av journal

– ikke oppbevaring av personopplysninger om deg