SHALAM BABETTES HUS
SHALAM WOMEN
FENGSELSARBEID
DESIGN DETEKTIVENE
KRAFTVERKET TRENING
DET NYTTER SAMTALEGRUPPER

Trykk på avdelingsnavn under for å mer info

Avdeling 1

SHALAM ARBEIDSSENTER 

Shalam Gjenbruk – Hjørnet 

Shalam Gjenbruk – Skippergata 

Shalam Gjenbruk – Slettheia 

Shalam Transport 

Shalam – Tjenester: 

Avdeling 2 

SHALAM REHAB OG RECOVERY 

Sosialfaglig døgntilbud: Skjerming, omsorg, ettervern/rehabilitering 

 

 

Avdeling 3 

SHALAM SENTER – OPPSØKENDE OG FELLESSKAPSBYGGENDE AVDELING 

Shalam Kafé –  Slettheia 

Shalam Kafé – Dronningensgate 72, kafe, Fredagskafe, Mandagsmøte 

Shalam – Kraftverket Recovery, trening, selvhjelpsgrupper (Det Nytter) og felles måltid, turdag 

Shalam – Kreativt aktivitetstilbud med søm (Design detektivene) Dronningensgate 72 

Shalam – Tilbakeføringsarbeid, Servicetorget i Agder Fengsel 

Shalam –Fengselsbesøk, Gudstjenester  

Shalam Women Kirkegata 29 

Shalam KRIS Samtalesenter Kirkegata 29 

Shalam besøks- og hentetjeneste