BABETTES HUS

KONTAKTINFO:


Adresse:
Tordenskjoldsgate 52

Tlf:
488 92 173

E-post: thea@shalam.no

Org nr: 962102344

Stiftelsen Shalam drifter Babettes hus for Kristiansand kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand.  Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter. Det må fattes vedtak fra NAV for å få tildelt nødboligplass her.  Dersom vi har et ledig rom, kan vi på kveld/natt og helg ta inn kvinner uten vedtak på nødovernatting.  Vedkommende må henvende seg til NAV første virkedag for å få vedtak for å bo her videre.

Samarbeidet vi har med Vest-Agder Krisesenter gjelder kvinner som kommer til krisesenteret som er i aktiv rus. Kvinnene som bor her har vært utsatt for vold i nær relasjon og kan få beskyttelse og hvile på Babettes. Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging ved samtaler. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Krisesenterets botilbud er gratis.

Her kan kvinnene få seg en dusj, en varm seng, vaske tøy, samt få tilbud om klær fra lageret vårt dersom de mangler noe. Vi har tilbud om frokost hver dag, samt middag og dessert hver søndag. Andre måltider og personlige utgifter utover dette må du dekke selv. I samarbeid med den kommunale rusomsorgen jobber vi for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud. Vi kartlegger beboernes ressurser og utfordringer i forhold til å bo.

Babettes er et døgnbemannet tilbud. Babettes er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin livssituasjon slik at misbruket reduseres og livskvaliteten øker.  Vi ønsker å gi enkeltmennesket trygge rammer som gjør det mulig å ha tilfredsstillende livskvalitet uten at vi stiller krav om fullstendig endring av livsstil. Vi ønsker at kvinnene som kommer til oss opplever at Babettes er et trygt, verdig og varmt sted.