SHALAM WOMEN

KONTAKTINFO:
Åpent mandag og onsdag 08:00-15:30
Dronningens gate 27 (2. etg)
4610 Kristiansand
Tlf: 918 19 079
E-post: women@shalam.no

Norsk

Shalam sitt arbeid blant kvinner og personer i kvinneutrykk, i prostitusjon.
Dette arbeidet ble opprettet i juni 2017.

Hva gjør vi?

Vi er et lavterskeltilbud som driver oppsøkende arbeid både på nett og gata. Største delen av det oppsøkende arbeidet vårt foregår mot innendørsmarkedet.
For å effektivisere arbeidet vårt, jobber vi hele tiden med å bygge nettverk og finne nye samarbeidspartnere innen vårt felt. Tett samarbeid med feltsykepleiere i kommunen har vært en stor ressurs og samarbeidspartner.
Vi driver også en kafé som heter Haven. Dette er et sted som skal være en «sikker havn» hvor personer i prostitusjon kan komme å få noe å drikke og spise, hygieneartikler, klær og andre behov som de måtte ha. Vårt ønske er å møte hele mennesket.
Kafé Haven er åpen mandager og onsdager fra klokken 12-15.

Bli involvert!

Det er mulig å engasjere seg gjennom frivillighet, økonomisk støtte og praktisk hjelp.

Engelsk

Shalam`s work amongst women and transgeder who sell sexual services.
Shalam Women has been operating since June 2017.

What we do 

Shalam Women is reaching out to people who sell sexual services on the streets in Kristiansand and on the internet. We are mainly reaching out to the indoor market.
To make our work more efficient, we are constantly working on building network and finding new partners in our field. Close co-operation with field nurses in the municipal health service has been a great resource and partner.
We also have a café called Haven. This is a safe haven where people in prostitution can come and get something to eat and drink, clothes, hygiene items, and other things they might be in need of. Our desire is to meet the whole person.
Café Haven is open Mondays and Wednesdays from 12:00-15:00.

Get involved

It is possible to get involved through volunteering, financial support and practical help.