SHALAM TILBAKEFØRINGSARBEID

Shalam samarbeider med Agder fengselsavdelinger i Mandal, Evje og Froland. Her deltar vi på Servicetorget og møter tilbakeføringskoordinator og domfelte, for å finne ut om Shalam har noen tilbud til domfelte som skal videre til overgangsbolig eller blir løslatt.
Shalam har et godt samarbeid med Kriminalomsorgens ulike avdelinger. Domfelte som soner i frihet og overgangsbolig kan være med å bidra i Shalam.
Det blir som en aktivitet, praksisplass eller arbeidstrening.
Etter avtale kan Shalams ulike avdelinger besøke innsatte for å kartlegge mulig videre samarbeid. Initiativ kan komme fra den innsatte v/sin kontaktbetjent, v/tilbakeføringskoordinatoren eller etter kontakt med pårørende.