Shalam besøks- og hentetjeneste

Shalam besøks- og hentetjeneste.
I samarbeid med Kristiansand kommune og de enkelte bofellesskapene har Shalam et tilbud som består i å besøke bofellesskap og nødboliger.
Det kan være besøk hos enkeltpersoner eller på fellesarealer.
Shalam henter også beboere til aktiviteter og fellesskap i Shalams lokaler i Dronningens gate 72 og til utflukter av ulik slag.
Shalams oppsøkende arbeid inkluderer også besøk i private boliger.
Noen ganger møter vi mennesker som vil “ut av det”.
Da har Shalam et godt samarbeid med Kristiansand kommunes rusteam, hvor vi sammen med den enkelte kartlegger og forsøker å finne veien videre.