Selvhjelpsgrupper for pårørende

Det Hjelper: Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk!

Det Hjelper er en landsomfattende kristen interesseorganisasjon, som har som formål å fremme bruker – og pårørendearbeid på individ-, gruppe-, organisasjons- og systemnivå.
Første juni 2021 ble Det Hjelper etablert som en enkeltstående organisasjon, (som tidligere het Det Nytter og lå under paraplyorganisasjonen KRAFT (2017)).

Det Hjelper sitt menneskesyn innebærer at mennesker består av ånd, kropp og sjel. Vi har behov på alle disse områdene; slik som åndelige, psykososiale og fysiske behov. Det Hjelper mener at hvert menneske er verdifullt og unikt, og har rett til å bestemme over eget liv. I et recovery-perspektiv vektlegges mestringsaspektet og menneskets iboende ressurser. Visjonen og arbeidsområder i Det Hjelper: «Det hjelper, bruker og- pårørendeorganisasjon ønsker å hjelpe brukere og pårørende til å håndtere sine egne liv. Vi vil formidle at det hjelper å bli rusfri, og at det hjelper å håndtere livet, uansett hvilken bakgrunn og bagasje man bærer med seg. Videre tenker vi at troen og felleskapet er bærebjelker for mennesker uansett fortid».

Selvhjelpsgrupper: Selvhjelpsgrupper er med på å hjelpe mennesker å være ærlige om livet og bidra til å håndtere følelser. Det er en plass man kan få lufte det man har på hjerte, uten at andre kommer med tilbakemeldinger. Det er en trygg plass hvor gruppeledere har fått opplæring i å lede grupper, og har taushetsplikt på det som blir delt i gruppen. En gruppeleder har egenerfaring som bruker eller pårørende.

Pårørendegruppe:
Arrangeres annenhver tirsdag på Shalam:

  • Tirsdag 17/10 kl. 18:00
  • Tirsdag 31/10 kl. 18:00
  • Tirsdag 14/11 kl. 18:00
  • Tirsdag 28/11 kl. 18:00
  • Tirsdag 12/12 kl. 18:00

Sted: Shalam, Dronningensgate 72.

Det Hjelper | Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk (detnytter.no)

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest