Per-Willy fisker folk ut av rusen

Per-Willy er sosionom og ruskonsulent i Nav som Shalam samarbeider tett med. Vi har snakket med han om samarbeidet med Shalam Rehab og om “ut av det”.

Hvordan er det å samarbeide med Shalam? 

Jeg opplever å ha et svært godt samarbeid med Shalam og deres mangfoldige tilbud. Vi har samhandlet tett over mange år. Dagtilbudet på Shalam er lett tilgjengelig grunnet deres lave terskel inn, og dere er svært fleksible på bruken av ressursene deres. Det gjør det mulig å aktivisere folk som trenger det raskt. Dette har jeg selv erfart at har hatt avgjørende betydning for at beboere klarte å holde seg unna rus. 

“Shalam sitt tilbud henger godt med i tiden. Tilbudet tilpasses behovene der ute. Samtidig som man beholder verdier driften er basert på”

Shalam har hele veien basert seg på å tilby et medikamentfritt tilbud. Det at en har åpnet for Lar pasienter på Buvidal, basert på den praktiske erfaring vi har gjort sammen, har vist seg å være en god justering. 

Når det kommer inn henvendelser om slike døgnplasser, starter vi stort sett alltid med et uforpliktende infomøte. Der personen presenterer seg og sin situasjon, og hva han/hun ønsker å oppnå med en slik døgnplassering. Shalam presenterer seg og sitt tilbud. Så lander personen etter møtet om han/hun fortsatt kunne tenke seg et slikt videre forløp. Og jeg lander sammen med Shalam om vi er innenfor rammen og kan tilby beboer et faglig forsvarlig tilbud. Landes det på å gå videre, utarbeides det en plan for plasseringen. I denne skisseres oppdraget, forutsetningene og formålet med en slik plass. Det søkes om dekning av oppholdskostnadene og så fattes det vedtak på dette i Nav. 

Hva er “Ut av det” og hvordan fungerer dette på Shalam Rehab? 

«Ut av det» er et litt spesielt konsept. Vi har utelukkende positive erfaringer med opplegget så langt. Tilbudet ble i sin tid opprettet i et trekantsamarbeid mellom Torhild på FOS, Vidar på Shalam og meg, da vi så at vi manglet noe i tilbudene våre. Vi «mista» folk fra den ene dagen hvor de ønsket endring, frem til da det var mulig å komme inn i tiltak. 

«Ut av det» innebærer at du, om du ønsker å ta en pause fra ruskjøret, og vi vurderer det som faglig forsvarlig, kan komme til Shalam og være der ei uke. Da med ekstra tett skjerming. Fokus er på å gjennomføre en sosialfaglig avrusing og stabilisering. 

Vi tenker at alle har erfaring med å være abstinente og med å prøve å ta seg pauser, uten å måtte være innlagt på en avrusingsenhet. En kompetanse vi tenker det er viktig å anerkjenne og bruke, og disse egenerfaringene vektlegges i vurdering av en slik plass. 

“Så fort du er i form til det, inkluderes du i ukeprogrammet og aktivitetene på Shalam. Dette kombinert med støtten fra andre beboere, ansatte og hjelpere som selv har erfaring har vist seg å fungere svært bra”

I løpet av denne uka satser vi på å få landet et videre forløp for deg, sammen med deg og hjelpesystemet. Så er det opp til deg og den planen som legges, om du velger å forlenge pausen, og så gå videre over på en sosialfaglig recovery plass på Shalam eller på Bjørnestad i påvente av/som ledd i neste skritt på veien. 

«Ut av det» kandidater tar kontakt og ønsker hjelp for å ta en pause her og nå. Hvor det ofte ikke er så mange andre hjelpere involverte og det ikke foreligger noe videre behandlingsforløp.

“Dette er mennesker vi normalt sett hadde mistet tilbake til rusen, dersom vi ikke hadde laget og utviklet «ut av det»”

Vi har «plukket opp» folk på benken i parken, de har kommet til Shalam og vi har hatt pårørende som har tatt kontakt og tatt de med ned for vurdering. Vi har også hatt flere «ut av det» opplegg, med beboere som har gått på større mengder hasj over tid, som da ikke kvalifiserer for TSB avrusing. Hvor vi har lyktes godt i å støtte opp under ønsket om en pause. Og har sett at dette har gitt flere en helt annen tilværelse og en endring som har vart over tid. 

Vi har lagt oss på en tilnærming vi opplever fungerer i praksis og som vi føler treffer brukergruppen godt. Dette gjelder ikke bare «Ut av det plasser», men også de sosialfaglige recovery plassene. 

For oss er motivasjon hva du faktisk velger å gjøre her og nå i øyeblikket. Vi har ikke noe krav om at du skal kunne si at du ikke vil ruse deg noe mer, at total rusfrihet er målet. Vi vektlegger det å ta en dag av gangen, normaliserer tilbakefall og snakker om og planlegger hvordan dette kan håndteres best mulig når det skjer.  

Og velger du å stoppe pausen og gå tilbake til rusen, så er dette helt greit. Vi er ikke her for å påføre brukerne nederlag, men for å skape muligheter til endring. Vi har et stort fokus på ærlighet, og på det at det er helt ok å gi beskjed når man kommer dit. 

Avslutning er for oss like viktig som oppstarten. Avbrytes opplegget uten en grei avslutning, skapes det bare mye unødvendig bekymring for alle. En god avslutning gjør det også absolutt mye enklere for den enkelte å ta opp tråden igjen i en ny runde en annen gang. 

Ønsker du kontakt med oss for å vite mer? Ta kontakt med:

Per-Willy Ormestad

Koordinator Rusfaglig forum,  Ruskonsulent. Sosionom med spesialkompetanse på rusfeltet. 

Nav Kristiansand Tlf 46960239 //  55553333 

Per.Willy.Ormestad@Nav.no 

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest