Om Shalam

Stiftelsen Shalam startet i 1980, som et felleskristent hjelpearbeid i Kristiansand, for mennesker med rusmiddelproblemer.
Shalams formålsparagraf er å oppsøke mennesker, lede dem til Kristus, hjelpe dem ut av rus, avhengighet og andre livsutfordringer,
lære dem og bygge dem opp, for å føre dem tilbake til samfunnet som mer hele, friske og trygge mennesker.
I dag er målgruppen til Shalam noe utvidet, men kjernen i arbeidet er fortsatt godt gjenkjennelig.
Arbeidet er pr i dag delt inn i fire avdelinger:

– Arbeidssenter
– Sosialfaglig døgntilbud innen skjerming, rehabilitering og ettervern
– Oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid
– Babettes hus

Samarbeidspartnere