Ledig stilling som avdelingsleder for Babettes hus

Stillingsutlysning: Avdelingsleder for Babettes hus i Stiftelsen Shalam

Stiftelsen Shalam driver Babettes hus på oppdrag fra Kristiansand Kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som gir nødbolig til rusaktive kvinner over 18 år. Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser som tildeles av Nav, og to plasser for voldsutsatte kvinner, hvor disse drives gjennom et samarbeid med Sørlandet Krisesenter. I samarbeid med andre kommunale instanser jobber vi for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud. Vi kartlegger beboernes ressurser og utfordringer. 

Babettes hus er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin livssituasjon slik at misbruket reduseres og livskvaliteten øker. Vi ønsker å gi enkeltmennesket trygge rammer som gjør det mulig å ha tilfredsstillende livskvalitet uten at vi stiller krav om fullstendig endring av livsstil. Vi ønsker at kvinnene som kommer til oss opplever at Babettes er et trygt, verdig og varmt sted. 

Babettes hus er et unikt sted som gir kvinner muligheten til å endre sin livssituasjon. Vi søker deg som er trygg, omsorgsfull, kan sette grenser og som tåler å stå i krevende relasjoner over tid. Du må være glad i folk, og kunne være både fleksibel og strukturert. 

Vi søker nå en dedikert og engasjert avdelingsleder som ønsker å være en nøkkelperson i å gi trygge rammer for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. 

Ansvarsområder: 

Ledelse og organisering: 

 • Overordnet ansvar for driften av Babettes hus 
 • Personalansvar 
 • Bidra til en trygg og positiv arbeidskultur for ansatte 
 • Organisere og delegere oppgaver for å sikre effektivitet og kvalitet i tjenesteleveransen 
 • Budsjettansvar 
 • Utarbeide og sette opp turnus og bemanningslister 
 • Avdelingsleder deltar i Shalams ledergruppe, med ukentlige ledermøter 
 • Avdelingsleder må ha en helhetlig tankegang som er til det beste for organisasjonen, og bidrar på tvers av avdelinger med kompetanse 
 • Stillingen rapporterer til Daglig leder og administrasjonsleder 
 • I tillegg til lederansvar på Babettes hus, vil avdelingsleder bli faglig ansvarlig for Shalam Rehab 

Relasjonsarbeid: 

 • Opprettholde og utvikle gode relasjoner med beboerne ved å være tilgjengelig, tålmodig og tydelig 
 • Samarbeide med kommunale instanser, Nav og Sørlandet Krisesenter for å sikre helhetlige tjenestetilbud 

Kartlegging og oppfølging: 

 • Delta i kartleggingen av beboernes ressurser og utfordringer 
 • Bidra til utvikling og oppfølging av individuelle handlingsplaner for å støtte beboernes vei mot et permanent botilbud 

Faglig og etisk ansvar: 

 • Delta i faglige og etiske diskusjoner vedrørende rus og vold 
 • Reflektere over og implementere beste praksis for å sikre kvalitet i omsorgstilbudet 
 • Overordnet ansvar for avviksbehandling og HMS 

Praktiske gjøremål: 

 • Utføre praktiske oppgaver knyttet til driften av Babettes hus 
 • Sikre at fasilitetene opprettholder trygge og verdige standarder 

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring med ledelse og koordinering av tjenester for sårbare grupper 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Forståelse for rus- psykiatri og voldsproblematikk 
 • Relevant utdanning innenfor helse- og sosialfag 
 • Det kreves politiattest ihht. Helse- og sosialtjenesteloven og Krisesenterloven 
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Shalams målsetninger og verdier 

Vi kan tilby 

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kollegaer 
 • Godt faglig og sosialt miljø 
 • Interne og eksterne kurs/opplæringsdager 
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag 
 • En meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning 
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling 
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke HUK 
 • Medlemskap i den til enhver tid gjeldende pensjonsordning 

Søknadsfrist: 06.02.2024 

Søknad og CV sendes elektronisk til: Sølvi Endresen: solvi@shalam.no (administrasjonsleder Stiftelsen Shalam) 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Thea Mehren Løvaas: thea@shalam.no (avdelingsleder Babettes hus, Stiftelsen Shalam) 

Om arbeidsgiveren 

Stiftelsen Shalam startet i 1980, som et felleskristent hjelpearbeid i Kristiansand, for mennesker med rusmiddelproblemer. Shalams formålsparagraf er å oppsøke mennesker, lede dem til Kristus, hjelpe dem ut av rus, avhengighet og andre livsutfordringer, lære dem og bygge dem opp, for å føre dem tilbake til samfunnet som mer hele, friske og trygge mennesker. I dag er målgruppen til Shalam noe utvidet, men kjernen i arbeidet er fortsatt godt gjenkjennelig. 

Shalam Babettes hus er en av avdelingene i Shalams arbeid, og vi drifter på oppdrag fra Kristiansand kommune. 

Sektor: Organisasjoner 

Sted: Tordenskjoldsgate 52, 4614 Kristiansand S 

Bransje: Helse og omsorg, Ideelle organisasjoner, Organisasjoner 

Stillingsfunksjon: Leder 

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest