Kraftverket Recovery

«Ekte styrke kommer ikke fra å vinne. Slitet du må gjennomgå gir deg styrke.
Når du går gjennom harde prøvelser og likevel bestemmer deg for å klare det – det er styrke!»
 
– Arnold Schwarzenegger

Aktivitetstilbud:
To dager i uken: styrketrening med PT, selvhjelpsgruppe i Det Hjelper bruker-
og pårørende regi/temamøter og felles måltid.
Gruppen deltar også i arbeidsoppdrag som flytting, for å få inntekt til feks
treningsapparater eller felles utflukter. 

Kraftverket Recovery er en avdeling i Shalam, og ledes av Andreas, Camilla og Thor. Vi har lang erfaring innen trening, og har både bruker- og pårørendeerfaring. Thor har lang erfaring innen samtaler og fungerer også som en mentor i teamet.

Kraftverket Recovery er delt inn i én del med styrketrening, en “her og nå gruppe” eller temagruppe. Vi avslutter alltid dagen med et felles måltid mat direkte etter trening. Det er en plass hvor man kan få dekket både åndelig, fysisk og psykisk behov. Det er også knyttet opp mot rehabiliteringen på Shalam (Shalam Rehab), samtidig kan Kraftverket fungerer som et ettervern for de som er ferdig på Shalam Rehab, eller er et sted for mennesker med andre ulike behov. Det er et rusfritt tilbud og en trygg plass å komme.

Det er ikke et lavterskeltilbud hvor man kan droppe in for dagen, for det kreves at man er på tiden og følger hele opplegget den dagen man er med.

Vi har plass til 20 deltakere, både menn og kvinner i alder fra 18 år og oppover. Tilbakemeldinger vi har fått av deltakere i Kraftverket Recovery, er at de har fått bedre helse både fysisk og psykisk, de har et felleskap å gå til, og et fast holdepunkt i hverdagen.

Hva som forventes av deltakerne er at de kommer på tiden, følger hele opplegget, kommer forberedt til trening. Dersom man ikke kan komme en dag, må man gi beskjed. Alle deltakere må skrive en kontrakt om taushetsplikt og rustester, og viktigst alt være med å skape et godt miljø.

 

Kontaktpersoner:

Andreas Langeid: 94037902

Camilla Langeid: 91876116

Thor Solberg: 47380045

Adr. Dronningens gt. 72 Shalam