Takkekort Jul

Blant all god hjelp som gis i Kristiansand og ellers i landet vårt, så er SHALAM så takknemlig for din/deres omsorg!  Tusen takk for praktisk hjelp, økonomisk støtte og forbønn. 

Takk til dere som har hjulpet til med julemessen, for håndarbeid og gevinster, for loddsalg og deltakelse.  Den felles innsatsen gav Shalam kr 110.000 til å hjelpe på det utadrettede arbeidet.

Takk til dere som har hjulpet å strikke varme og gode sokker slik at innsatte i Agder fengsel og beboere på nødboliger får en varmende julegave full av omsorg.

Takk til dere som har gitt av tiden deres som frivillig inn i Shalams mangesidige arbeid.

Takk til dere som har bidratt med økonomisk støtte, matvarehjelp til f.eks julaften.

Takk til samarbeidspartnere, for den innsatsen våre venner møter fra dere betyr en forskjell.

Takknemlighet fyller våre hjerter og vi i Shalam ønsker deg/dere velsignet julehøytid og et rikt år i 2022.

Hilser med Lukas 4, 16-22

Likte du denne artikkelen?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest