SHALAM FENGSELSARBEID

En av Shalams frivillige tjenester er besøkstjenesten i Agder fengsler.

I Mandal er Shalam en av flere organisasjoner som er med på søndagens gudstjeneste i samarbeid med fengselspresten.

I forbindelse med julehøytiden besøker Shalam fengslene og bidrar med gaver til de innsatte.