DET NYTTER

KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon

DET NYTTER

ønsker å bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringergjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.

Vi har faste grupper hver mandag hvor vi samles for å snakke om utfordringene vi møter i hverdagen.

Vi opplever at det å møte likesinnende er en viktig del av prosessen videre både for brukere og pårørende på veien til en bedre tilværelse.

Hvis du er bruker selv, eller hvis du har en bruker i nær relasjon er du hjertelig velkommen inn til oss for å se om dette er noe som kunne være nyttig for deg.

Møtetider:
Brukergrupper: Mandager i partallsuker kl. 17.30-18.30
Pårørendegrupper: Mandager i oddetallsuker kl. 17.30-18.30

Samtalene foregår i “Bestestua” – et rom som gir sjelero.

Dersom du ønsker å delta, send en mail til epost@shalam.no og skriv telefonnummeret ditt og vi tar kontakt.

Om du ønsker så kan du bli medlem i “Det nytter”. For Kr. 50,- i året får du:
– Invitasjon til grupper og kurs
– Inngang til en årlig medarbeidersamling i KRAFT
I tillegg vil brukere og pårørende kunne komme med innspill når det gjelder høringer i forhold til ruspolitikk og pårørendearbeid.

DET NYTTER ønsker å bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.

Vi har faste grupper hver mandag hvor vi samles for å snakke om utfordringene vi møter i hverdagen.

Vi opplever at det å møte likesinnende er en viktig del av prosessen videre både for brukere og pårørende på veien til en bedre tilværelse.

Hvis du er bruker selv, eller hvis du har en bruker i nær relasjon er du hjertelig velkommen inn til oss for å se om dette er noe som kunne være nyttig for deg.

Møtetider:
Brukergrupper: Mandager i partallsuker kl. 17.30-18.30
Pårørendegrupper: Mandager i oddetallsuker kl. 17.30-18.30

Samtalene foregår i “Bestestua” – et rom som gir sjelero.

Dersom du ønsker å delta, send en mail til epost@shalam.no og skriv telefonnummeret ditt og vi tar kontakt. 

Om du ønsker så kan du bli medlem i “Det nytter”. For Kr. 50,- i året får du:
– Invitasjon til grupper og kurs
– Inngang til en årlig medarbeidersamling i KRAFT
I tillegg vil brukere og pårørende kunne komme med innspill når det gjelder høringer i forhold til ruspolitikk og pårørendearbeid.