SHALAM KREATIVT AKTIVITETSTILBUD MED SØM

KONTAKTINFO:
Tlf: 38 12 29 00 
Adresse: Dronningensgate 72
E-post: epost@shalam.no

Her kan menn og kvinner komme for
å lære å sy eller bare komme for sosialt samvær. 
Systua er et fint springbrett fra det å være syk
til å sakte men sikkert komme ut i arbeidslivet.
Hos oss har vi hatt mennesker som har
vært utbrent eller som har hatt sosial angst. 
Vi får tilbakemelding om at de har hatt stor
glede og utbytte av å være på systua.
 
Mestring gir glede!