Fengelsarbeid

Fengselsgruppa besøker Kristiansand fengsel en til to ganger i uka for samtaler.  Fengselsgruppa deltar også i fengselets gudstjenester hver fjerde søndag. Dette arbeidet skjer på frivillig basis.

Tilbakeføringsarbeid i samarbeid med tilbakeføringskoordinator består i at Shalam deltar på Servicetorget i Kristiansand fengsel cirka hver 6.uke. Her møter vi innsatte som ønsker å snakke med Shalam om muligheten for f.eks. arbeidstrening ved frigang eller overføring til overgangsbolig. I tillegg ønsker noen kontakt med Shalam ved løslatelse.

Besøksteamet består av ansatte, frivillige, folk på arbeidstrening og studenter.
Vi besøker kommunale bofellesskap og nødboliger to ganger i uka.
Arbeidet skjer i samarbeid med kommunen og feltsykepleien.

Powered by Cornerstone