DesignDetektivene

Hos oss har vi en systue med navnet DesignDetektivene. 
Her kan menn og kvinner komme for å lære å sy eller bare komme for sosialt samvær. 
Systua er et fint springbrett fra det å være syk til å sakte men sikkert komme ut i arbeidslivet.
Hos oss har vi hatt mennesker som har vært utbrent eller som har hatt sosial angst. 
Vi får tilbakemelding om at de har hatt stor glede og utbytte av å være på systua.
 
Mestring gir glede!

 
Powered by Cornerstone