BABETTES HUS

Stiftelsen Shalam drifter Babettes hus for Kristiansand kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand.  Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter. Det må fattes vedtak fra NAV for å få tildelt nødboligplass her.  Dersom vi har et ledig rom, kan vi på kveld/natt og helg ta inn kvinner uten vedtak på nødovernatting.  Vedkommende må henvende seg til NAV første virkedag for å få vedtak for å bo her videre.

Samarbeidet vi har med Vest-Agder Krisesenter gjelder kvinner som kommer til krisesenteret som er i aktiv rus. Kvinnene som bor her har vært utsatt for vold i nær relasjon og kan få beskyttelse og hvile på Babettes. Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging ved samtaler. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Krisesenterets botilbud er gratis.

Her kan kvinnene få seg en dusj, en varm seng, vaske tøy, samt få tilbud om klær fra lageret vårt dersom de mangler noe. Vi har tilbud om frokost hver dag, samt middag og dessert hver søndag. Andre måltider og personlige utgifter utover dette må du dekke selv. I samarbeid med den kommunale rusomsorgen jobber vi for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud. Vi kartlegger beboernes ressurser og utfordringer i forhold til å bo.

Babettes er et døgnbemannet tilbud. Babettes er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin livssituasjon slik at misbruket reduseres og livskvaliteten øker.  Vi ønsker å gi enkeltmennesket trygge rammer som gjør det mulig å ha tilfredsstillende livskvalitet uten at vi stiller krav om fullstendig endring av livsstil. Vi ønsker at kvinnene som kommer til oss opplever at Babettes er et trygt, verdig og varmt sted.

 

KONTAKTINFO:

Adr: Tordenskjoldsgate 52

Tlf: 488 92 173

E-post: thea@shalam.no

Org nr: 962102344
 

Vårt arbeid

VÅRT ARBEID

Formålet med Shalams arbeid er ”Å oppsøke mennesker med rusproblemer, lede de til Kristus – lære de opp og bygge de opp – for å føre de tilbake til samfunnet som friske og hele mennesker.”

I snart 40 år har vi drevet et felleskristent hjelpearbeid for mennesker med rusproblemer. Stiftelsens arbeid deles inn hovedområder: Oppsøkende arbeid og arbeidstrening/ettervern.

OPPSØKENDE ARBEID

Fengselsgruppa besøker Kristiansand fengsel to ganger i uka for samtaler.  Fengselsgruppa deltar også i fengselets gudstjenester hver fjerde søndag. Dette arbeidet skjer på frivillig basis.

Tilbakeføringsarbeid i samarbeid med tilbakeføringskoordinator består i at Shalam deltar på Servicetorget i Kristiansand fengsel cirka hver 6.uke. Her møter vi innsatte som ønsker å snakke med Shalam om muligheten for f.eks. arbeidstrening ved frigang eller overføring til overgangsbolig. I tillegg ønsker noen kontakt med Shalam ved løslatelse.

Besøksteamet består av ansatte, frivillige, folk på arbeidstrening og studenter.
Vi besøker kommunale bofellesskap og nødboliger to ganger i uka.
Arbeidet skjer i samarbeid med kommunen og feltsykepleien.

SHALAM WOMEN er et gatenært prosjekt i møte med menneskehandel og prostitusjon.
Prosjektet støttes av Justisdepartementet.

ARBEIDSTRENING
Personer kommer til Shalam blant annet for å bedre sin situasjon gjennom arbeid. Utfordringene disse har møtt strekker seg over mange kategorier.
I tillegg til arbeidstrening ved en av våre bruktbutikker, har vi et sykkelverksted hvor vi tar imot sykler som repareres og selges og vi har en systue hvor man også kan komme på arbeidstrening.

Vårt arbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Systua

 

BABETTES HUS Stiftelsen Shalam drifter Babettes hus for Kristiansand kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand. Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter.

ANNET

Shalamkaféen er og har bestandig vært et kjennetegn ved virksomheten. Her treffes ansatte, frivillige og fremfor alt Shalams målgruppe som er mennesker som selv sliter/har slitt med rusproblematikk og/eller er pårørende. Her har vi møter, Fredagskafé, arrangementer, forebyggende dialogmøter med ungdomsgrupper og uformelle treff.

Rusforebyggende arbeid. I flere år har Shalam tatt imot konfirmanter fra to skoler i Kristiansand hvor det blir snakket om vårt arbeid og der ungdom får et innblikk i hva rus gjør med mennesker.

KRIS Samtalesenter holder til i Dronningensgate 72 2.etasje.
KRIS gir tilbud om samtaler tirsdager.

Leiligheter i form av treningsboliger for målgruppen som er i et opplegg.

Startrommet i Shalamsenteret konsentreres rundt en bag som inneholder nytt undertøy, hygieneartikler, toalettmappe, bibel og pent brukte klær. Denne bagen deles ut til løslatte i sammenheng med en introduksjon til Shalams tilbud.

Nødhjelpsrom hvor folk som trenger umiddelbar hjelp får klær med mer.

Shalam er en del av den landsomfattende stiftelsen KRAFT (Kristent Rehabiliterings- Arbeid og Forebyggende Tiltak.) KRAFT består av: Dreamcenter og Nappane Mottak og Omsorgssenter i Bergen/Hordaland, Maritastiftelsen og Stiftelsen P22 i Oslo, Sørum Gård og 22B i Trondheim, Stiftelsen Shalam i Kristiansand.

Powered by Cornerstone