SHALAM BABETTES HUS

KONTAKTINFO:
Thea
Avdelingsleder
Tlf: 488 92 173
Adresse:
Tordenskjoldsgate 52
E-post: thea@shalam.no

Shalam drifter Babettes hus på oppdrag fra Kristiansand Kommune. Shalam har driftet Babettes hus siden 2017, og fikk nylig fornyet avtale på anbud for 4 nye år. 

Babettes Hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for rusaktive kvinner over 18 år. Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Sørlandet Krisesenter. Det må fattes vedtak fra NAV for å få tildelt nødboligplass hos oss. Et av kriteriene er at man er uten fast bosted. Babettes er et døgnbemannet tilbud.

I samarbeid med Sørlandet Krisesenter drifter Babettes Hus også to plasser for rusaktive kvinner som opplever vold i nære relasjoner. Krisesenteret har ansvar for inntak og videre oppfølging ved samtaler og veiledning. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Krisesenterets botilbud er gratis.

På Babettes Hus kan kvinnene få seg en dusj, en varm seng og vaske klær. Vi har tilbud om frokost og kveldsmat/suppe hver dag, samt søndagsmiddag. Andre måltider og personlige utgifter utover dette må beboerne dekke selv. I samarbeid med andre kommunale instanser jobber vi for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud. Vi kartlegger beboernes ressurser og utfordringer. Vi samarbeider også tett med feltsykepleien, oppfølgingstjenesten og FACT-team ved Sørlandet sykehus avd. for rus og avhengighetsbehandling og DPS.
Babettes hus er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin livssituasjon slik at misbruket reduseres og livskvaliteten øker. Vi ønsker å gi enkeltmennesket trygge rammer som gjør det mulig å ha tilfredsstillende livskvalitet uten at vi stiller krav om fullstendig endring av livsstil. Vi ønsker at kvinnene som kommer til oss opplever at Babettes er et trygt, verdig og varmt sted.