SHALAM ARBEIDSSENTER

KONTAKTINFO:
Adresse: 
Løvsangerveien 15, Slettheia 
(gamle Joker-butikken)
Tlf: 38 12 29 00
E-post: oddvar@shalam.no

Arbeidssenteret er et sted for opplæring og arbeidstrening for mennesker som er engasjert hos Shalam på ulike måter, samtidig som det er et sted vi kan tjene folk i nærmiljøet ved å utføre arbeid som trengs.
Les mer om arbeid vi utfører under Shalam tjenester.

Dette er arbeidssenteret: