Vårt arbeid

Formålet med Shalams arbeid er ”Å oppsøke mennesker med rusproblemer, lede de til Kristus – lære de opp og bygge de opp – for å føre de tilbake til samfunnet som friske og hele mennesker.”

I snart 40 år har vi drevet et felleskristent hjelpearbeid for mennesker med rusproblemer. Stiftelsens arbeid deles inn hovedområder: Oppsøkende arbeid og arbeidstrening/ettervern.

OPPSØKENDE ARBEID

Fengselsgruppa besøker Kristiansand fengsel to ganger i uka for samtaler.  Fengselsgruppa deltar også i fengselets gudstjenester hver fjerde søndag. Dette arbeidet skjer på frivillig basis.

Tilbakeføringsarbeid i samarbeid med tilbakeføringskoordinator består i at Shalam deltar på Servicetorget i Kristiansand fengsel cirka hver 6.uke. Her møter vi innsatte som ønsker å snakke med Shalam om muligheten for f.eks. arbeidstrening ved frigang eller overføring til overgangsbolig. I tillegg ønsker noen kontakt med Shalam ved løslatelse.

Besøksteamet består av ansatte, frivillige, folk på arbeidstrening og studenter.
Vi besøker kommunale bofellesskap og nødboliger to ganger i uka.
Arbeidet skjer i samarbeid med kommunen og feltsykepleien.

SHALAM WOMEN er et gatenært prosjekt i møte med menneskehandel og prostitusjon.
Prosjektet støttes av Justisdepartementet.

ARBEIDSTRENING
Personer kommer til Shalam blant annet for å bedre sin situasjon gjennom arbeid. Utfordringene disse har møtt strekker seg over mange kategorier.
I tillegg til arbeidstrening ved en av våre bruktbutikker, har vi et sykkelverksted hvor vi tar imot sykler som repareres og selges og vi har en systue hvor man også kan komme på arbeidstrening.


Systua

BABETTES HUS Stiftelsen Shalam drifter Babettes hus for Kristiansand kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand. Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter.

ANNET

Shalamkaféen er og har bestandig vært et kjennetegn ved virksomheten. Her treffes ansatte, frivillige og fremfor alt Shalams målgruppe som er mennesker som selv sliter/har slitt med rusproblematikk og/eller er pårørende. Her har vi møter, Fredagskafé, arrangementer, forebyggende dialogmøter med ungdomsgrupper og uformelle treff.

Rusforebyggende arbeid. I flere år har Shalam tatt imot konfirmanter fra to skoler i Kristiansand hvor det blir snakket om vårt arbeid og der ungdom får et innblikk i hva rus gjør med mennesker.

KRIS Samtalesenter holder til i Dronningensgate 72 2.etasje.
KRIS gir tilbud om samtaler tirsdager.

Leiligheter i form av treningsboliger for målgruppen som er i et opplegg.

Startrommet i Shalamsenteret konsentreres rundt en bag som inneholder nytt undertøy, hygieneartikler, toalettmappe, bibel og pent brukte klær. Denne bagen deles ut til løslatte i sammenheng med en introduksjon til Shalams tilbud.

Nødhjelpsrom hvor folk som trenger umiddelbar hjelp får klær med mer.

Shalam er en del av den landsomfattende stiftelsen KRAFT (Kristent Rehabiliterings- Arbeid og Forebyggende Tiltak.) KRAFT består av: Dreamcenter og Nappane Mottak og Omsorgssenter i Bergen/Hordaland, Maritastiftelsen og Stiftelsen P22 i Oslo, Sørum Gård og 22B i Trondheim, Stiftelsen Shalam i Kristiansand.