Visjon & arbeid

Formålet med Shalams arbeid er ”Å oppsøke mennesker med rusproblemer, lede dem til Kristus – lære dem og bygge dem opp – for å føre dem tilbake til samfunnet som friske og hele mennesker.”

I mer enn 30 år har vi drevet et felleskristent hjelpearbeid for mennesker med rusproblemer. Stiftelsens arbeid deles inn hovedområder: Oppsøkende arbeid og arbeidstrening/ettervern.

OPPSØKENDE ARBEID:
Fengselsarbeid, kontaktkafè, gateteam,åpne møter og rusforebyggende arbeid.

ARBEIDSTRENING:
Personer kommer til Shalam blant annet for å bedre sin situasjon gjennom arbeid. Utfordringene disse har møtt strekker seg over mange kategorier.

Shalam er en del av den landsomfattende stiftelsen KRAFT (Kristent Rehabiliterings- Arbeid og Forebyggende Tiltak.) KRAFT består av: Dreamcenter og Nappane Mottak og Omsorgssenter i Bergen/Hordaland, Maritastiftelsen og Stiftelsen P22 i Oslo, Sørum Gård og 22B i Trondheim, Stiftelsen Shalam i Kristiansand.