Hvorfor 2nd Hand by Shalam?

Butikken er ikke bare en kilde til inntekt,
men er i tillegg en arena for arbeidstrening for mennesker som av ulike grunner har falt utenfor det vanlige arbeidsmarkedet. Det er et sted hvor mennesker møtes og forvandling skjer. Butikken er et sted for å finne tilbake arbeidsglede, selvtillit, oppdage og videreutvikle egne evner og ferdigheter, samt oppleve kollegafellesskap.

Frivillig
Har du lyst til å gi av din tid og din energi, har samarbeidsevner og interesse for butikken vår,
ta kontakt med oss.

Rita Susanne Tegnander 979 69 657 eller Øystein Hegen 478 96 733