Bli frivillig

En fellesnevner hos Shalam er omsorg. Med den ønsker vi å skape trivsel, trygghet og tilhørighet.
Som frivillig hos Shalam kommer din innsats til å klar betydning for enkeltmennesker, i tillegg til for samfunnet. Om du kunne tenke deg å hjelpe andre mennesker med å bygge opp selvrespekt og gi dem mot til å ta livsendrende valg, er Shalam en flott arena for dette.

Som frivillig hos Shalam kan du selv være med å velge hvilken avdeling du vil arbeide med. Vi har både frivillige i butikken 2nd Hand by Shalam, på lageret på Høie og innen oppsøkende arbeid.

På oppsøkende arbeid jobber de frivillige på kaféen der de bidrar med matlaging, servering, oppvask og sosialt samvær med gjestene. Man kan også være med på besøk, både forberedelse til og gjennomføring av besøkene, samt fengselsteam som innebærer samtaler med de innsatte og gudstjeneste.
Vi drar også på utflukter, der de frivillige sammen med ansatte og de vi følger er med.

Har du interesse for butikken, har samarbeidsevner og har lyst til å gi av din tid og energi til å bidra her.
Er dette noe som også går an.

Ønsker du å være frivillig i butikken ta kontakt på telefon 38 12 29 00 eller kom innom oss i Dronningens gate 16.
Om du vil være frivillig i oppsøkende arbeid ta kontakt med Vidar Gundersen på 918 00 469 eller kom innom Dronningens gate 72.