Artikkel i Fædrelandsvennen 26.11.2018

Ny fagbrev-ordning gir Svenn ny sjanse

En flunkende ny ordning gjør at Svenn Langseth kan ta fagbrev – en mulighet som omtrent var lukket for ham før. Det gir han selvtillit og tro på sin jobbeframtid.

Jarle R. Martinsen


Svenn Langseth geleider Cato Larsen som skal ut på oppdrag for Shalam. Langseth får som en av de aller første muligheten til å ta fagbrev i butikkfag selv om han ikke har tatt de seks fellesfagene fra videregående skole.FOTO: Jarle R. Martinsen

AGDER: – Dette gir meg helt nye muligheter. At jeg ikke klarte videregående var et kjempenederlag for meg, nå kan jeg få et viktig fagbrev i hånda likevel, sier 36-åringen.

Den nye ordningen begynner å gjelde for fullt fra nyttår. Den heter «Fagbrev på jobb» og handler om at personer som er i lønnet arbeid kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

– Tidligere var det et krav at du hadde klart de seks fellesfagene fra videregående skole som blant annet norsk og matte. Nå skal du kun klare et fag som er rettet mot selve lærefaget, sier daglig leder for Fagopplæring Sør, Odd-Inge Johannessen.

Informerer

Opplæringskontoret tilbyr og legger til rette for fagbrev på tvers av ulike bransjer i Agder. – Det blir min oppgave å følge opp Svenn, forteller opplæringskonsulent Mone Stusvig som er på kontorets avdeling i Kristiansand.


Hun har i høst brukt mye tid blant annet hos bedriftene i Kvadraturen til å informere om den nye ordningen.

– Det er blant annet mange butikkansatte som ikke har fagopplæring. Mange er seg ikke bevisst hvor viktig det bør være å tilegne seg en slik kompetanse, sier Stusvig.

Offentlig finansiering

Det spesielle og svært gunstige er at «Fagbrev på jobb» finansieres gjennom fylkeskommunen. Det er slik Langseth har fått denne muligheten.

– Ja, vi hadde ikke klart dette økonomisk uten et slikt offentlig tilskudd. Det er veldig bra, sier Sølvi Endresen som er administrasjonsleder hos stiftelsen Shalam.
Det er her Langseth jobber. Han har vært ansatt i tre år og jobber med ulike oppgaver i bruktbutikken, kafeen og resepsjonen.

 

Daglig leder Odd-Inge Johannessen og opplæringskonsulent Mone Stusvig i Fagopplæring Sør mener den nye ordningen der ansatte i en bedrift kan ta fagbrev vil bli svært gunstig for mange – ikke minst for det er offentlig finansiert.

Midt i blinken

– Jeg fikk høre om nyordningen i høst og sa bare «yes»! Det var midt i blinken for meg, smiler han.

Han droppet ut av videregående. Rusproblemer gjorde at han bare fikk fullført det første året selv om han prøvde å gå andre året om igjen.

– Det var et stort nederlag å ikke klare å gjennomføre skolen. Jeg var egentlig skoleflink, men rusen ødela alt, sier han.

Gjennom 20-årene jobbet han innen ulike yrker der det ikke var nødvendig med noen spesiell utdannelse. Samtidig fortsatte rusproblemene og en kriminell løpebane.

– Så derfor var det fantastisk å få jobb på Shalam. Her har jeg truffet blink med det jeg ønsker å gjøre, sier han.

Butikkfag


Nå trenger han altså kun å gjennomføre og klare et fag for å få fagbrevet. Det blir innenfor det han steller med nå: Butikkfag.

Svenn Langseth har jobbet på Shalam i tre år, blant annet i kafeen. Det har gitt ham en viktig mulighet til å klare seg etter mye trøbbel i fortiden med rus og kriminalitet.

– Jeg får opplæring innen blant annet kundebehandling, økonomi og butikkdrift, sier Langseth.

Det vil ta et par år før han han står med fagbrevet i hånda.

– I tillegg til å få et slikt fagbrev med den kompetansen man har tilegnet seg, er det gjerne med på å sikre jobben til vedkommende og kanskje oppnå høyere lønn, sier Johannessen.

Mange dropper ut

– Hvorfor er denne ordningen innført?

– Så mange som 20 prosent dropper ut av videregående og får ikke viktig papirer på gjennomført utdannelse. Mange er i jobber uten riktig kompetanse, gjerne fordi det blir vanskeligere å etterutdanne seg jo eldre du blir, sier Johannessen.

Han ber bedrifter og ansatte som vil ha mer informasjon om «Fagbrev på jobb» om å ta kontakt.

– Ble stengt ute før

AGDER: Utdanningsrådgiver hos NHO Agder, Fred Skagestad, mener den nye fagbrev-ordningen er svært viktig, både for bedriftene og ansatte.

– Kravene har vært til dels strenge fram til nå for å få fagbrev. Blant annet har kravet om at de skal bestå den videregående skoles seks fellesfag gjort at mange ikke har klart dette. Også kravet om jobbpraksis har for noen vært krevende å få til, sier Skagestad.

Han mener dette nå er en gylden mulighet for mange til å skaffe seg fagbrev.

– Kravene til kompetanse øker i samfunnet, både på grunn av automatisering, digitalisering og den generelle teknologiske utviklingen. Mange har ikke klart å henge med, men får nå en ny mulighet, sier han.

Den nye ordningen er så langt lite kjent. – Det blir derfor en oppgave framover å orientere om dette, sier Skagestad.