Shalam Women

SHALAM WOMEN – ET GATENÆRT PROSJEKT.

Det er onsdag 28. februar og jeg har en avtale med Karoline og Laura for å snakke om prosjektet Shalam Women. Jeg har ikke møtt noen av jentene før men bare hørt om arbeidet de gjør.
Man danner seg ofte et bilde i hodet av de man skal møte og i mitt hode er disse damene i 50-årene med et langt yrkesliv bak seg. Det skal vise seg at jeg tar grundig feil.

Jeg møter jentene i kaféen i Dronningens gate 72. To vakre jenter i tyveårene. Langt fra det jeg hadde forestilt meg.

-Jeg har hørt littegrann om prosjektet. Fortell!

-Prosjektet startet opp i mai 2017 og i juni begynte vi å komme i snakk med jentene som selger seg på gata her i Kristiansand. I den perioden vi har jobbet med dette har vi vært i kontakt med cirka 15 ulike jenter totalt. I snitt har det vært 2-5 jenter på gata til enhver tid men før jul ble mange sendt ut av Norge. De er her stort sett i 3 måneder av gangen så reiser de til hjemlandet for så å komme tilbake igjen. Mange av de har barn som de må forsørge i hjemlandet. Flesteparten av kvinnene kommer fra afrikanske land mens noen få er fra øst-Europa.

-Hvordan er det å komme i snakk med disse kvinnene?

-De har en veldig tøff fasade og spesielt i begynnelsen var det vanskelig. Men etter hvert bygger man opp et visst tillitsforhold.

-Har disse jentene halliker?

-Dette vet vi ikke noe om når det gjelder de konkrete jentene vi møter. Det er mulig å si noe om disse tingene ut i fra sakskunnskap som finnes om utenlandske prostituerte, men det sikreste vi kan si er at dette er fattigdomsproblematikk og at det er fattigdom som setter jentene i denne vanskelige og sårbare situasjonen.

-Sier kvinnene noe om at de ønsker seg ut av dette? Drømmer de om et annet liv?

– Vi har ikke fått så mye tid til å snakke med de foreløpig. Vi håper at når vi får kontoret i
Kirkegata 29 opp å gå, at vi får mer tid til samtaler. Når vi har snakket med de på gata blir vi ofte avbrutt av at det kommer kunder. En gang kom det en kunde som vi kjente fra før. Og vi har sett han en gang senere at han har snakket med den samme jenta. Den «typiske» kunden er ikke «den gamle grisen», men det kan være en ung mann eller en småbarnsfar.

-Hva vil dere si til den gjennomsnittlige sørlending?

-Inntrykket mange har av Kristiansand er at prostitusjon ikke skjer her. Men det er mye mørketall. I tillegg til de vi ser på gata er det også det som skjer i leiligheter rundt forbi. Før jul var det 45 nettannonser bare i Kristiansandsområdet. Man antar at det er cirka 700 salg pr. uke. En jente kan ha flere salg i løpet av en dag. Det sier seg selv hva dèt gjør med kroppen.
En ting mange ikke vet er at hvis man leier ut en leilighet og man burde visst eller har en antagelse om at det foregår prostitusjon der, kan man straffes etter hallikparagrafen. Det samme gjelder hvis man gir noen haik og man har mistanke om hva de skal.
Samfunnet har blitt veldig avstumpet i forhold til salg av kropp. Spesielt har media hjulpet til med det ved å skrive reportasjer om jenter som sier at «Jeg ligger rundt likevel, så hvorfor ikke ta betalt»
Det samme gjelder forhold til porno blant unge. De tenker ikke på at det er en skjebne bak den jenta som de ser på filmen. Ofte har ikke disse kvinnene andre alternativ.

-Hva slags type hjelp gir dere de dere møter?

-I tillegg til å hjelpe de med praktiske ting som kondomer etc så ber vi for dem eller sammen med dem. Mange av de har en tro og synes det er fint når vi ber.

-Hva ønsker dere av bidrag fra de som nå leser om prosjektet?

-Først og fremst ønsker vi frivillige med en kristen tro som klarer å stå i dette arbeidet på lang sikt. Det er tøft arbeid og man må tåle at mennesker som har det ekstremt tøft til tider tar det utover deg som hjelper. De som ønsker å bidra praktisk kan for eksempel gi støtte til undertøy, hygieneartikler og når det er kaldt ute, er det et stort behov for ullklær, jakker, votter og luer.

Etter samtalen med disse flotte jentene i Shalam Women er jeg full av beundring for det arbeidet Karoline, Laura og Siv gjør. Man trenger ikke være 50+ for å gå inn i et sånt arbeid og gjøre en fantastisk jobb. Disse jentene har guts så det holder! Med Jesus i et varmt hjerte, møter de disse kvinnene på gata som vi helst ikke vil innrømme finnes i vår by.

Hvis du ønsker å bidra til dette arbeidet direkte eller indirekte, ta kontakt på mail; women@shalam.no